Galeria kosmetyków ekologicznych Matique
Ilość sztuk: 0
Wartość: 0,00 PLN
Weleda

Kryteria jakości
Każdy produkt do pielęgnacji ciała firmy WELEDA ma kompleksowe działanie i posiada pozytywny wpływ na człowieka i naturę. Jest rezultatem największej dokładności na wszystkich etapach procesu produkcji.
 
Rozwój produktu
Jest konsultowany z lekarzami i farmaceutami, przede wszystkim z punktu widzenia antropozoficznej wiedzy o człowieku.
 
Surowce
Substancje naturalne; żadnych surowców na bazie olejów mineralnych.

Pochodzenie
Surowce roślinne, jeśli to możliwe z upraw biologicznie-dynamicznych, kontrolowanych upraw ekologicznych i posiadających certyfikat zbiorów dziko rosnących roślin.

Wytwarzanie produktów
Wybór, przetwarzanie i kompozycja surowców według kompleksowych kryteriów, umożliwiających współdziałanie wszystkich substancji.
 
Kontrola
Niezmiennie wysoką jakość zapewniają: stała kontrola jakości surowców według wytycznych, które obowiązują przy wytwarzaniu środków leczniczych oraz bieżące kontrole podczas i po zakończeniu procesu produkcji.

Środki pomocnicze
Produkty firmy WELEDA nie zawierają żadnych syntetycznych środków barwiących, zapachowych i konserwujących; emulgatory pozyskiwane są jedynie z roślinnych surowców wyjściowych.
 
Perfumowanie
Wyłącznie naturalne olejki eteryczne.
 
Doświadczenia na zwierzętach nie są ani przeprowadzane, ani zlecane.
 
Opakowania
Stosuje się materiały zdatne do powtórnego przetworzenia; opakowania szklane i metalowe dla zapewnienia i zachowania jakości naturalnych produktów pielęgnacyjnych, opakowania kartonowe w celu zabezpieczenia przed mechanicznymi uszkodzeniami produktów.
 
Surowce wyjściowe: polityka
Zdrowa ziemia, zdrowe plony, zdrowe zbiory
Biodynamiczna uprawa roślin leczniczych nie tylko zapewnia najwyższą jakość substancji wyjściowych, ale też wspiera żyzność i urodzajność gleby. Najważniejszą zasadą rolnictwa biodynamicznego są uprawy współrzędne oraz rezygnacja ze stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin. W wyniku respektowania tych zasad następuje integracja sił. Wykorzystywane przez WELEDĘ w procesie uprawy substancje zwierzęce i roślinne ożywiają glebę, natomiast preparaty mineralne wspierają współdziałanie podłoża i wody ze światłem i ciepłem oraz pobudzają rozwój roślin. Biodynamiczna uprawa daje więc ziemi regenerujące impulsy. Są one – za pośrednictwem substancji roślinnych, wykorzystanych w produkcji środków leczniczych i środków do pielęgnacji ciała – przekazywane organizmowi człowieka.

Rok 1921: początek
W roku 1921 w Arlesheim koło Bazylei (Szwajcaria) holenderska lekarka Ita Wegman założyła Instytut KlinicznoTerapeutyczny. Dla Ity Wegman oraz jej współpracowników nowe perspektywy działalności otworzyły dociekania Rudolfa Steinera w zakresie anamnezy oraz jego koncepcje leków i procesów leczniczych (warto podkreślić, że Rudolf Steiner współpracował z Instytutem, regularnie udzielając konsultacji lekarskich).
Tak oto pierwsze środki lecznicze, stworzone w laboratorium farmaceutycznym znajdującym się przy Instytucie, stały się zaczątkiem leków WELEDY.
Po kilku latach, dzięki osobowościom takim jak Steiner i Wegman oraz zgromadzonym wokół nich lekarzom i farmaceutom położone zostały fundamenty pod trwającą po dziś działalność WELEDY.

Nazwa WELEDA i logo firmy
Nazwa Weleda została nadana firmie przez Rudolfa Steinera.
Weleda była kapłanką – uzdrowicielką, żyjącą w początkach naszej ery (wspomina o niej w swoich pismach słynny rzymski historyk, Tacyt). Należała do germańskiego plemienia Brukterów, zaś jej siedzibą było słynne sanktuarium na brzegu rzeki Lippe, na terenie dzisiejszych Niemiec.
Weleda słynęła nie tylko jako kapłanka uzdrowień, była też czczona jako osoba obdarzona darem jasnowidzenia. Tłumy przybywały do niej z odległych miejsc po pomoc i poradę. Często proszono ją o mediację, była rozjemcą podczas dysput i sporów, zaś jej błogosławieństwo miało zapewniać trwałość porozumień i umów.
Pod jej wpływem Brukterowie połączyli się z innymi germańskimi plemionami i jako jedni z nielicznych odparli inwazję Rzymian z Południa. Jednakże wskutek wieloletnich machinacji, przekupstw i zdrady Rzymianie zdołali odizolować Brukterów od sprzymierzeńców, a następnie ich podbić. Po zawarciu pokoju Rzymianie tak bardzo bali się wpływu, jaki miała Weleda na swoich rodaków, iż zabrali ją do Rzymu jako jeńca. Tam, traktowana z honorami – mimo że nadal była więźniem – zmarła około 80 roku naszej ery.
Weleda, której imię nosi firma, była ostatnią z wielu kapłanek noszących to miano. Początkowo bowiem słowo „Weleda” funkcjonowało jako nazwa pełnionej funkcji (podobnie jak słowo „Cesarz”) i stanowiło określenie pełnego mocy przywódcy. Dopiero później stało się zwykłym imieniem.
Imię Weleda pojawiało się też w czasach celtyckich. Na Ile de Sein, małej, obmywanej prze sztormy wyspie na dzisiejszym zachodnim wybrzeżu Francji, odbywały się misteria Celtów (do tej pory są tam obecne kamienie druidów). W ceremoniach brało udział dziewięć kapłanek pod przewodnictwem Velledy, która była odpowiednikiem germańskiej Weledy.
Kapłanki odznaczały się dogłębną znajomością świata przyrody, u podstaw której leżało przeświadczenie o istniejącym we wszechświecie powinowactwie pierwiastków, substancji oraz żywiołów. Także i w tym przypadku to właśnie Rzymianie zniszczyli centrum i rozpędzili kapłanki. Część z nich uciekła do Anglii, część do Francji i Niemiec. Jednak dokądkolwiek się udały, używały swej mądrości, by pomagać i uzdrawiać tych, wśród których się osiedliły.

Zaprojektowany w 1921 r. przez Rudolfa Steinera symbol firmy Weleda składa się z trzech elementów. Dwa z nich: pionowa linia w kształcie laski oraz falująca spiralna forma znajdują się w centralnej części symbolu. Natomiast zewnętrzny fragment loga stanowią dwie oddziałujące na siebie linie.
Inspiracją dla projektu laski był Merkury, posłaniec bogów. W mitologii greckiej uosabiał on prawdę oraz pewność, jaką daje zaufanie. Merkury symbolizował ponadto połączenie Nieba z Ziemią, bowiem aktywność posłańca bogów przenikała obie te sfery.
Natomiast falująca środkowa linia reprezentowała węża, symbol uzdrowienia. Esculap, bóg medycyny, był w mitach starożytnych Greków przedstawiany jako postać dzierżąca laskę oplecioną wężami (kaduceusz do dziś jest symbolem lekarzy). W mitach i legendach wielu kultur wąż, wznoszący się w pozycji pionowej do góry, symbolizował przezwyciężenie niższej ludzkiej natury przez tkwiący w każdym z nas boski pierwiastek.
Zewnętrzne elementy symbolu Weleda nie posiadały w zamyśle Rudolfa Steinera starożytnych czy mitologicznych odniesień. Sugerowały ochronę, która obejmuje i otacza, wyrażały również społeczne interakcje. Na zasadzie skojarzenia uosabiały ideę dawania i otrzymywania, produkowania i konsumowania, pacjenta i lekarza.
Tak więc symbol firmy Weleda zawiera następujące przesłanie: ważna jest integralność produktów oraz ich jakość oparta na uczciwości, prawości i zaufaniu, będąca odzwierciedleniem impulsu terapeutycznego i znajomości Antropozofii. Symbol węża można odnieść do rozwoju produktów, które odpowiadają wyzwaniom współczesnego życia, zaspakajają potrzebę jakości oraz są przejawem etycznej nieskazitelności. Natomiast zewnętrzna linia wyraża innowacyjną koncepcję biznesu, kładącą nacisk na społeczną wrażliwość i odpowiedzialność.

Badania i rozwój
Doświadczenie i tradycja pomagają firmie WELEDA w kreowaniu przyszłości. Badania prowadzone przez firmę WELEDA wyznaczają nowe drogi rozwoju, a firma dąży do rozpowszechnienia metod badań w swojej ogólnoświatowej sieci. Założenia stosowane w naukach przyrodniczych poszerzane są o nowe doświadczenia, a dzięki temu w perspektywie pojawia się szansa na zrozumienie wszystkich aspektów związanych z chorobą i zdrowiem.
  
W konwencjonalnej, opartej na naukach przyrodniczych medycynie doświadczenie lekarza ustępuje najczęściej miejsca metodologii. Jako standard postępowania w pracach badawczych najważniejsza jest tzw. podwójna ślepa próba, gdzie przypadek (losowy wybór pomiędzy dwoma badanymi grupami pacjentów) oraz placebo (jako środek służący do porównań) stały się głównymi narzędziami badawczymi. W prowadzonych badaniach ani lekarz, ani pacjent nie wiedzą, kto otrzymał autentyczny lek, a kto substancję obojętną. Dzięki temu bazujący na dialogu związek pomiędzy pacjentem i lekarzem zastępowany jest czysto eksperymentalną i anonimową sytuacją, jakiej w codziennej praktyce terapeutycznej zazwyczaj się nie spotyka.


 

ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN