Strona internetowa www.matique.pl korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji na komputerze bądź innym urządzeniu użytkownika podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies). Zgoda wyrażona na korzystanie z tych technologii przez stronę internetową www.matique.pl lub podmioty trzecie, w celach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, może w każdym momencie zostać zmodyfikowana lub odwołana w ustawieniach przeglądarki. Więcej o naszej polityce dotyczącej cookies dowiesz się tutaj. x
Galeria kosmetyków ekologicznych Matique
Ilość sztuk: 0
Wartość: 0,00 PLN

KONTAKT

 

MATIQUE Jolanta Wieczorek

ul. Reymonta 11

05-120 Legionowo

Email: kontakt@matique.pl

Tel: 22 784 23 22 (koszt połączenia zgodnie ze stawką Państwa operatora)

NIP: 536-153-62-27
REGON: 142065140

 

l

 

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

a.               administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Matique Jolanta Wieczorek, ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo,

b.               Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c.               odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:firma kurierska, operator płatności, biuro rachunkowe, Poczta Polska, hostingodawca

d.               Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,

e.               posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

f.                 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi obecnie do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), a po 25 maja 2018 r do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

g.               podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,
h. decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany

 

Zgodnie z art. 13 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że:

a.               administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jolanta Wieczorek, ul. Władysława Reymonta 11, 05-120 Legionowo,

b.               Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - stosownie do art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

c.               odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firma kurierska, operator płatności, biuro rachunkowe , Poczta Polska, hostingodawca

d.               Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,

e.               posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,

f.                 ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

g.               podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia,

h.               decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.


 [J1]Do dookreślenia.

 [J2]Tak i będzie od 25 maja


ALL CONTENT COPYRIGHT © 2010 "STUDIO H". ALL RIGHTS RESERVED
REPRODUCTION OR REDISTRIBUTION WITHOUT PERMISSION IS STRICTLY FORBIDDEN